Polyglot 1.3.2

Polyglot versie 1.3.2 is gepubliceerd! Probeer het uit!

gem install jekyll-polyglot

Deze release was mede mogelijk gemaakt met de hulp van de volgende GitHub-gebruiker

lang_from_path instelling leidt documenttaal af van relatieve pad

Deze publicatie voegt een nieuwe booleaanse configuratie-instelling toe lang_from_path. Als deze op true is gezet, zegt deze optie tegen Polyglot om de basistaal af te leiden van het bijbehorende subpad als de lang in de frontmatter niet is ingesteld. Deze instelling werkt goed samen met andere vertalingsonderhoudstools zoals po4a.

Verbeterde logica voor relatievering van relatieve en absolute URL’s

excluded_from_localization bestanden hebben trailing slashes aan hun paden toegevoegd als ze directories zijn. Daarnaast, deze bestanden worden anders gematched door de relatieve en absolute URL regex matchers. Dit verhoogt de nauwkeurigheid van URL-relatievering gebaseerd op feedback van gebruikers.