Dutch Site Support

Met dank aan github-user @PanderMusubi deze website ondersteunt nu nl nederlands! Bedankt!

Polyglot 1.5.0

Polyglot-publicatie voor version 1.5.0, met nieuwe ondersteuning voor staggered builds door logische CPU’s.

Snellere staggered build

Deze publicatie laat Polyglot pas builds te maken nadat bevestigd is dat er een CPU core beschikbaar is om de build thread te ontvangen. Dit maakt Jekyll site builds veel sneller op machines die meer dan één taal builden dan met logische CPU’s die beschikbaar zijn om builds te verwerken. Dit voorkomt trash op de machine en stroomlijnt builds voor grote sites.

Verschillende updates

  • Links toegevoegd aan de broncode op GitHub op elke pagina van de site en in de sidebar.
  • Updated de README in de repo met details over gebruik van logical CPU’s.
  • Polyglot continuous integration wordt nu verzorgd door CircleCI.
  • GitHub-gebruiker musicmichaelc heeft een Jekyll-thema gemaakt met updates voor gebruik met Polyglot meertalige ondersteuning.

Dank

Deze publicatie was mede mogelijk gemaakt met de hulp van de volgende GitHub-gebruikers!

Wil je helpen?

Heeft Polyglot je geholpen je website uit te breiden naar nieuwe gebieden of markten? Heb je een suggestie, bijdrage of fiks die je door wil geven? Wil je deze website vertaald zien en je moedertaal?

Stuur mij een berichtje, open een issue of maak een PR!

Alle ondersteuning en bijdrages worden erg gewaardeerd.

Polyglot 1.4.1

Bonuspatchpublicatie van Polyglot versie 1.4.1 is uit!

Kleine fiks voor i18n_headers

Nasleep van opruimactie leidde tot een kleine fiks en wat testen

Zeg Привет tegen onze Russische vrienden

Russische taal websitepagina’s zijn toegevoegd!

Wil je jouw taal uitgelicht zien?

Ik zoek vrijwilligers die graag Jekyll-Polyglot homepage vertegenwoordigd zien in hun eigen taal! Als je deze software nuttig vindt en je wilt je taal vertegenwoordigd zien, neem contact op via de GitHub-issues.

Polyglot 1.4.0

Polyglot version 1.4.0 is uit!

gem install jekyll-polyglot

Statische ongerelativeerde href

Deze versie biedt nieuwe een liquid block tag {% static_href %}href=”…”{% endstatic_href %} die gebruikt kan worden om href attributes in anchor tags aan te maken die niet gerelativeerd worden door Polyglot.

Jekyll-Polyglot is redelijk gierig en naïef met zijn relatievering, als je daarom een URL hebt die expliciet statisch is (zoals voor het maken van een taalwissel, hint, hint), zal deze tag je helpen die onverminkte URL href=”…” tag in anchor elements te maken.

Generatie van exclusieve websitetaal

Polyglot 1.4.0 voeft ondersteuning voor lang-exclusive: [ ] frontmatter toe in documenten. Als een document deze bevat zal de generatie van het document tot die specifieke taal beperkt zijn.

---
lang-exclusive: ['nl']
---

Op deze manier kun je bepalen welke talen een document kunnen zien, zelfs als dat document nog geen equivalent heeft op de website in de standaardtaal.

Herbenoemen van enkele liquid tags

De {% static_href %} tag is nu ook beschikbaar als {% Static_Href %} , en de bestaande {% I18n_Headers %} tag kan nu ook worden aageroepen als {% i18n_headers %}

Wil je jouw taal uitgelicht zien?

Ik zoek vrijwilligers die graag Jekyll-Polyglot homepage vertegenwoordigd zien in hun eigen taal! Als je deze software nuttig vindt en je wilt je taal vertegenwoordigd zien, neem contact op via de GitHub-issues.

Polyglot 1.3.3

Polyglot versie 1.3.3 is uit! Het bevat een kleine fiks voor het runnen van jekyll serve --incremental met polyglot geïnstalleerd op een verse build.

gem install jekyll-polyglot

Deze release was mede mogelijk gemaakt met de hulp van de volgende GitHub-gebruiker!