Polyglot 1.3.0

Een nieuwe versie van Polyglot is gepubliceerd! Probeer het uit!

gem install jekyll-polyglot

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt de de volgende GitHub-gebruikers:

Recursief samenvoegen van taalspecifieke site.data

Taalspecifieke inhoud die in je site.data directory is gedefinieerd zal nu recursief worden samengevoegd, zodat active_lang content voorrang heeft op default_lang content, die weer voorrang heeft op niet-taalspecifieke content. (#59)

Bouw bestanden die geen taal hebben voor de default_lang site root

Als de default_lang niet in de languages gedefinieerd is, garandeert dit dat bestanden zonder taal (zoals uitgesloten van lokalisatie) nog steeds naar de site root worden geschreven. (#65)

Performanceverbeteringen en fiksen voor i18n_headers tag

Documentverwerking is nu sneller, en fiksen zijn gemaakt aan de i18n_headers voor wanneer de site.url gedefinieerd is. (#67)

Maatwerksleutels voor active_lang site payload

Dit maakt het mogelijk maatwerksleutels te definiëren met de active_lang, dit maakt interoperabiliteit mogelijk tussen Polyglot en andere plug-ins en thema’s. (#68)