Polyglot 1.4.0

Polyglot version 1.4.0 is uit!

gem install jekyll-polyglot

Statische ongerelativeerde href

Deze versie biedt nieuwe een liquid block tag {% static_href %}href=”…”{% endstatic_href %} die gebruikt kan worden om href attributes in anchor tags aan te maken die niet gerelativeerd worden door Polyglot.

Jekyll-Polyglot is redelijk gierig en naïef met zijn relatievering, als je daarom een URL hebt die expliciet statisch is (zoals voor het maken van een taalwissel, hint, hint), zal deze tag je helpen die onverminkte URL href=”…” tag in anchor elements te maken.

Generatie van exclusieve websitetaal

Polyglot 1.4.0 voeft ondersteuning voor lang-exclusive: [ ] frontmatter toe in documenten. Als een document deze bevat zal de generatie van het document tot die specifieke taal beperkt zijn.

---
lang-exclusive: ['nl']
---

Op deze manier kun je bepalen welke talen een document kunnen zien, zelfs als dat document nog geen equivalent heeft op de website in de standaardtaal.

Herbenoemen van enkele liquid tags

De {% static_href %} tag is nu ook beschikbaar als {% Static_Href %} , en de bestaande {% I18n_Headers %} tag kan nu ook worden aageroepen als {% i18n_headers %}

Wil je jouw taal uitgelicht zien?

Ik zoek vrijwilligers die graag Jekyll-Polyglot homepage vertegenwoordigd zien in hun eigen taal! Als je deze software nuttig vindt en je wilt je taal vertegenwoordigd zien, neem contact op via de GitHub-issues.